Termeni si conditii

1. Condiţii generale de utilizare:
Utilizarea site-ului www.stirizilnic.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. În momentul în care accesează sau utilizează acest site, utilizatorii sunt obligaţi să accepte termenii şi condiţiile de utilizare. Neacceptarea acestor termeni şi condiţii atrage obligaţia persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, precum şi conform legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.stirizilnic.ro va administra datele furnizate de utilizatori numai în condiţii de siguranţă şi numai în scopurile specificate. Datele personale furnizate de utilizatori sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către www.stirizilnic.ro  a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică.
Datele personale sunt furnizate de utilizatori în momentul participării la campaniile organizate de www.stirizilnic.ro  sau prin înscrierea utilizatorului la serviciul de newsletter. Datele colectate de la utilizatori se referă la: nume, prenume, adresa de e-mail.
Conform legii 677/2001, utilizatorul îşi poate exercita următoarele drepturi:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezenţei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezenţei legi;
c)notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
d)  Dreptul de a vă adresa instanţei de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

3. Materialele şi informaţiile accesibile prin intermediul site-ului www.stirizilnic.ro
Conţinutul şi design-ul site-ului şi baza de date colectata de la utilizatori reprezintă proprietatea www.stirizilnic.ro şi sunt protejate de legislaţia în vigoare în România, în privinţa drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.
Conţinutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Orice utilizare în alte scopuri decât personale se va face doar cu acordul în prealabil al www.stirizilnic.ro
Este strict interzisă copierea, reproducerea sau vânzarea parţială sau integrală a conţinutului.
Este permisă reproducerea a maximum două paragrafe pe alte site-uri doar cu specificarea sursei şi cu link către site-ul nostru.
Utilizatorii care expediază informaţii către site-ul www.stirizilnic.ro îşi asumă obligaţia de a nu încălca în nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar deţine şi acceptă implicit că răspunderea pentru încălcarea acestora le revine în totalitate.

4. Modificarea termenilor şi a condiţiilor
www.stirizilnic.ro  îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul termenilor şi condiţiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a utilizatorului.